HONDA CIVIC 1.8

ắc quy MF GS 46B24LS (12V45AH)

ắc quy MF GS 46B24LS (12V45AH)

0983 910 017 - 0936292942

Xe honda civic dùng ắc quy loại 45ah (LS) Xe hoda civic nhập anh dùng ăc quy cỡ 53-40ah cọc nhỏ L