XE TẢI HOWO

ẮC QUY GS N150 (12V-150AH)

ẮC QUY GS N150 (12V-150AH)

0983 910 017 - 0936292942

XE TẢI HOWO 371 , 336HP , A7 375 HP ... điện áp 24v  dùng bình 150ah *2 bình ắc quy