HYUNDAI GETZ

ẮC QUY GS MF 55D23L (12V60AH)

ẮC QUY GS MF 55D23L (12V60AH)

0983 910 017 - 0936292942

ắc quy miễn bảo dưỡng .hyundai GETZ sử dụng bình ắc quy 50ah (L) có thể lắp 60-65ah